Výběrové řízení veřejné zakázky

Veřejná zakázka

Veřejnou zakázkou se rozumí nákup zboží, práce, objednání díla nebo služby veřejným subjektem (stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené) nebo případně subjektem, který hospodaří s penězi nebo jinými statky, které pochází z veřejných finančních zdrojů. 

Realizace veřejných zakázek probíhá na základně sjednané smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo i více dodavateli. Jedna ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Podle zákona musí být veřejná zakázka realizována na základě uzavřené písemné smlouvy.