Specializujeme se na dotační poradenství

Nabízíme dotační poradenství, zahrnující komplexní řízení projektových záměrů od přípravy žádosti po správu zpráv o realizaci, přípravu žádosti o platbu a podporu v době udržitelnosti. Dále nabízíme přípravu a realizaci výběrových řízení dle dotačních podmínek. S námi máte především možnost zkonzultovat dotační příležitosti s odborníky GEU Consulting, s.r.o. zdarma.

Dotační poradenství
cropped logo geu s350

Vyhledáme dotaci

Obratem pro Vás připravíme analýzu dotačních příležitostí dle Vašich požadavků.

cropped logo geu s350

Vyřídíme dotaci

Pomůžeme Vám s kompletní přípravu žádosti o dotaci v souladu s konkrétní výzvou.

cropped logo geu s350

Vybereme dodavatele

Zrealizujeme výběr dodatele dle podmínek operačního programu či zákona.

Aktuality

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »
Žádné další výzvy k zobrazení.

Naše služby

Monitoring dotací

Monitoring dotací

Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí! Monitorujeme z následujících zdrojů Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS) Komunitární programy EU Program rozvoje venkova Finanční

Více informací »
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracujeme projektovou žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU a dalších fondů v rámci kohezní politiky EU. Zaměřujeme se na: Operační program Technologie a

Více informací »
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Potřebujete vybrat kvalitního dodavatele pro realizaci Vaši zakázky, nebo máte povinnost vyhlásit výběrové řízení? Využijte možnosti bezplatné konzultace s našimi odborníky ještě dnes a my provedeme

Více informací »

Aktuální výzvy

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »

Digitální podnik

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných pokročilých nevýrobních technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu

Více informací »
Žádné další výzvy k zobrazení.

Proč s námi

Silnou stránkou a především výhodou pro Vás je, že nepatříme mezi běžné konzultační společnosti, ale jsme současně i realizátorem námi navrženého řešení. Jednotlivé projekty nejen připravujeme, ale rovněž je vedeme úspěšně do konce.

0 +
Projektů dokončeno
0 + mld. Kč
Celková hodnota
0 + let
Působnost na trhu
spolecna 2

O nás

Naším hlavním cílem je efektivní pomoc při výběru dotačního programu a při čerpání přiděleného grantu. Jsme přesvědčeni, že naši klienti řeší především své podnikání a nechtějí se věnovat detailům spojeným s vyřízením a čerpáním dotací. Chtějí strategicky rozhodnout o záměru a poskytnout součinnost. Proto přistupujeme ke klientům individuálně a nabízíme flexibilní možnost spolupráce dle zainteresovanosti klienta. Díky komplexním a profesionálním službám společnosti GEU Consulting, s.r.o. je řada klientů schopna zrealizovat své záměry efektivně a zajistit si tak svůj dlouhodobý a trvale udržitelný růst.

Naši vybraní klienti

Často kladené otázky

Veškeré informace je možné dohledat na webu, nicméně i internet je doslova zaplaven komerčními nabídkami a sděleními, které často nevedou k hledaným informacím. Je nutné vyhledat přímo stránky poskytovatele dotace např. MMR, MPO, MŽP apod. Nebo nás můžete kontaktovat a my Vám obratem sdělíme dotační možnosti.

Většina výzev má limity nastaveny. Lze doporučit spíše komplexnější projekty cca od 5 mil. Kč, neboť administrativní, finanční a časová náročnost je téměř stejná bez ohledu na výši dotace (většinou platí od 5 do 100 mil.Kč).

Záleží na Vašem projektovém záměru, potřebujeme znát alespoň zevrubný plán aktivit. Není možné podat žádost o dotaci bez koncepce a zaměření dotace.

Představa musí být alespoň rámcová tj. musím znát náklady projektu, časový harmonogram, způsob financování. Ostatní detaily budou projednány v rámci osobních konzultací.

Firma musí plnit ekonomická kritéria (aktiva vs. dotace, aktiva vs. zisk, zadluženost), musí mít alokovanou částku na předfinancování, případně na spolufinancování projektu. A je třeba mít projektový záměr a vyčleněné lidské zdroje.

Ano, existují dotace přímo určené pro začínající podnikatele, nicméně limit pro dotaci je nastaven poměrně nízko cca 500 tis.Kč.

Před schválením žádosti o dotaci hrozí pouze riziko marné investice do přípravy žádosti tj. čas vašich zaměstnanců, náklady konzultantské firmy, posudky, studie, náklady na projektovou dokumentaci apod. Po schválení a akceptaci podmínek dotace existuje riziko s neoprávněným čerpáním dotace a to v případě, že budou porušena pravidla konkrétní dotace. Nejčastější problémy se týkají správnosti výběrového řízení.

Hlavní dokument, který řeší porušení rozpočtové kázně je “Rozhodnutí a podmínky k dotaci”. Porušení rozpočtové kázně řeší konkrétně § 44a, odst. 10, zákona 218/2000 Sb. – rozpočtová pravidla. Dále existuje judikatura spojená s porušením rozpočtové kázně. V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat. Porušením rozpočtové kázně je – a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu. b) Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je porušitel rozpočtové kázně povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za den prodlení. Nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných finančních výpomocí vráceny. Příjemce penále je stejný jako příjemce odvodu s výjimkou případů, kdy příjemcem odvodu je Národní fond. V těchto případech je příjemcem penále státní rozpočet [§ 6 odst. 1 písm. n)]. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 500 Kč, se nevyměří.

V případě, že nejsou z projektu hrazeny investiční náklady, je udržitelnost stanovena pouze po dobu realizace projektu. U investice je třeba zachovat výstupy projektu 3 nebo 5 let dle velikost podniku žadatele. Tyto principy platí obecně a každá konkrétní výzva udržitelnost projektu stanovuje.

Máte zájem o dotace?

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám téměř obratem ozveme zpět.

Chcete dostávat nejnovější informace o dotacích?