Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (září – prosinec 2022)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (“MŠMT”) vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (září – prosinec 2022). Výzva na Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Výzva je otevřena pro podávání v systému ISPROM od 28. 07. 2022 v 12:00. Žádost musí být podána nejpozději do 15. 09. 2022.

Účel poskytnutné dotace

  • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí,
  • podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
  • připravit děti na nástup do českých škol,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí

a to realizací aktivit uvedených v příloze č. 1 Výzvy:

  1. Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (12 – 24 dětí)
  2. Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (8 – 12 dětí)

Zdroj: https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari-prosinec-2022/

XkiJcqyK1SnwdJjfbcNtJiW3duEpZpM8J6FCciDW

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »