Aplikace – prodloužení lhůty pro podání žádostí o dotaci

Máte zájem o program Aplikace z MPO a bojíte se, že nestihnete připravit podklady pro podání žádosti o dotaci?

Pak vězte, že MPO prodloužilo dobu příjmu žádostí o podporu u Aplikace – výzvy I až do 31.1.2023.

Podporu lze získat na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Mezi způsobilé výdaje patří

– osobní náklady

– náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku

– náklady na smluvní výzkum

– náklady na poradenské služby VaV

– dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky

Podmínky výzvy najdete zde: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/

Další informace

Potenciál

V rámci harmonogramu výzev pro rok 2023 je plánována výzva potenciál. Dotace na pořízení strojů/zařízení a jiného investičního vybavení v rámci vnitropodnikového centra průmyslového výzkumu,

Více informací »

Inovace

Do 30.11.2022 je otevřen příjem žádostí výzvy Inovace z OP TAK. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení

Více informací »