Aplikace V1 – prodloužení příjmu žádostí

MPO prodloužilo dobu příjmu žádostí aktivity Aplikace výzvy I. do 28.2.2023

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/

Další informace