Aplikace V1 – prodloužení příjmu žádostí

MPO prodloužilo dobu příjmu žádostí aktivity Aplikace výzvy I. do 28.2.2023

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/

Další informace

DESIGN CREDITS

Agentura CzechTrade a Ministerstvo kultury zahájili společnou iniciativu Design Credits, která je součástí Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Cílem

Více informací »