Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Do 8.5.2023 je otevřen příjem žádostí 8. výzvy Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Mezi podporované aktivity patří:

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Zdroj: https://opzp.cz/dotace/8-vyzva/

Další informace

Potenciál

V rámci harmonogramu výzev pro rok 2023 je plánována výzva potenciál. Dotace na pořízení strojů/zařízení a jiného investičního vybavení v rámci vnitropodnikového centra průmyslového výzkumu,

Více informací »

Inovace

Do 30.11.2022 je otevřen příjem žádostí výzvy Inovace z OP TAK. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení

Více informací »

Inovační vouchery

Inovační vouchery MPO jako řídící orgán OP PIK informovalo 1.11.2022 o změně výzvy VI programu Inovační vouchery. ŘO navýšil alokaci této výzvy VI o 15

Více informací »