HORIZONT a KOMENSKÝ, první vyhlášená výzva nového programovacího období

Operační program Jan Amos Komenský navazující na Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, spustil první výzvu v rámci dotačního období 2021 – 2027. Jedná se o výzvu Teaming-CZ, jež je určená excelentním výzkumným záměrům, kterým se podařilo uspět v prvním kole evropské výzvy programu Horizont.


Zdroj: https://opjak.cz/aktuality/horizont-a-komensky-prvni-vyhlasena-vyzva-noveho-programoveho-obdobi/

Další výzvy lze očekávat v brzké době dle zveřejněného harmonogramu. https://opjak.cz/vyzvy/ 

Další informace