Inovace

Do 30.11.2022 je otevřen příjem žádostí výzvy Inovace z OP TAK.

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Dotace je určena:

– na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace),

– na zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

Žadateli mohou být malé, střední podniky a také small mid-caps (velké podniky s max. 499 zaměstnanci)

Maximální % dotace: 45%

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

– projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti*

– stavby

– technologie

– software a data

– práva k užívání duševního vlastnictví*

– certifikace produktů*

*podpora v režimu de minimis

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovace-optak/inovace-vyzva-i-op-tak/

Další informace