Inovační vouchery

Inovační vouchery

MPO jako řídící orgán OP PIK informovalo 1.11.2022 o změně výzvy VI programu Inovační vouchery. ŘO navýšil alokaci této výzvy VI o 15 mil. Kč na celkovou sumu 195 mil. Kč.

Bližší informace a výzvu naleznete zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-vi/

Další informace

DESIGN CREDITS

Agentura CzechTrade a Ministerstvo kultury zahájili společnou iniciativu Design Credits, která je součástí Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Cílem

Více informací »