Inovační vouchery

Inovační vouchery

MPO jako řídící orgán OP PIK informovalo 1.11.2022 o změně výzvy VI programu Inovační vouchery. ŘO navýšil alokaci této výzvy VI o 15 mil. Kč na celkovou sumu 195 mil. Kč.

Bližší informace a výzvu naleznete zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-vi/

Další informace

Potenciál

V rámci harmonogramu výzev pro rok 2023 je plánována výzva potenciál. Dotace na pořízení strojů/zařízení a jiného investičního vybavení v rámci vnitropodnikového centra průmyslového výzkumu,

Více informací »

Inovace

Do 30.11.2022 je otevřen příjem žádostí výzvy Inovace z OP TAK. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení

Více informací »