Inovační vouchery

Inovační vouchery

MPO jako řídící orgán OP PIK informovalo 1.11.2022 o změně výzvy VI programu Inovační vouchery. ŘO navýšil alokaci této výzvy VI o 15 mil. Kč na celkovou sumu 195 mil. Kč.

Bližší informace a výzvu naleznete zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-vi/

Další informace

Ekologická likvidace autovraků

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných

Více informací »

Záruka Elektromobilita

Do 30.9.2025 je otevřena výzva Záruka Elektromobilita pro podání žádostí. Záruční program ELEKTROMOBILITA pomáhá s obnovou a modernizací vozového parku všem firmám a podnikatelům, kteří

Více informací »