Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

V rámci OP TAK byla vyhlášena výzva Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny.

Výzva je určena malým, středním a velkým podnikům.

Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 3 mld. Kč.

Příjem žádostí: 28.6.2024 – 31.10.2025

Míra podpory pro malý podnik ve výši 65 %, střední podnik 55 % a velký podnik ve výši 45 %.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 3,070 mil. Kč, max. 66,7 mil. Kč.

Podporovanou aktivitou je výstavba větrných elektráren, způsobilými výdaji dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, inženýrská činnost a projektová dokumentace.

Ukončení fyzické realizace projektu: 30.11.2027

Lokace: celá ČR mimo hl. m. Prahu

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-ii/

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »