Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

V rámci OP TAK byl 8.9.2022 zahájen příjem žádostí o podporu první výzvy v rámci aktivity Obnovitelné zdroje energie zaměřené na větrné elektrárny. Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Příjem žádostí končí 1.2.2024, míra podpory až 80 %, podporovanou aktivitou je výstavba větrných elektráren. Způsobilými výdaji jsou dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, inženýrská činnost a projektová dokumentace.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/

pexels pawel fijalkowski 1253748

Další informace

Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK (Operační program Technologie a konkurenceschopnost) pro rok 2024. Aktualizovaný harmonogram naleznete zde:https://www.agentura-api.org/cs/aktualizace-harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2024-2/

Více informací »

Aquatherm Praha 2024

V termínu 5.3.2024 – 8.3.2024 se koná již 25. ročník Mezinárodního veletrhu technických zařízení budov Aquatherm Praha 2024 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Více informací »