Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

V rámci OP TAK byl 8.9.2022 zahájen příjem žádostí o podporu první výzvy v rámci aktivity Obnovitelné zdroje energie zaměřené na větrné elektrárny. Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Příjem žádostí končí 1.2.2024, míra podpory až 80 %, podporovanou aktivitou je výstavba větrných elektráren. Způsobilými výdaji jsou dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, inženýrská činnost a projektová dokumentace.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/

pexels pawel fijalkowski 1253748

Další informace

Potenciál – výzva I

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Zahájení příjmu žádostí: 2.6.2023 Ukončení příjmu žádostí: 25.9.2023,

Více informací »

Energetická infrastruktura

Od 2.5.2023 bude spuštěn příjem žádostí výzvy Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM, vyhlášené MPO. Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných

Více informací »