Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

V rámci OP TAK byl 8.9.2022 zahájen příjem žádostí o podporu první výzvy v rámci aktivity Obnovitelné zdroje energie zaměřené na větrné elektrárny. Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Příjem žádostí končí 1.2.2024, míra podpory až 80 %, podporovanou aktivitou je výstavba větrných elektráren. Způsobilými výdaji jsou dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, inženýrská činnost a projektová dokumentace.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/

pexels pawel fijalkowski 1253748

Další informace

Marketing

Plánujete účast na výstavách či veletrzích v zahraničí? V 5/2023 je plánováno vyhlášení výzvy Marketing – výzva I. Mezi podporované aktivity patří pronájem plochy, stánku,

Více informací »

Nové výzvy z OP TAK

MPO v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vyhlásilo nové výzvy. Inovační vouchery – výzva II Cílem Výzvy je rozvoj komunikace

Více informací »

Úspory energie – Výzva I.

Zvažujete úspory energie ve své společnosti? Až do 30.11.2023 je otevřena výzva Úspory energie, jejímž cílem je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné

Více informací »