Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

V rámci OP TAK byl 8.9.2022 zahájen příjem žádostí o podporu první výzvy v rámci aktivity Obnovitelné zdroje energie zaměřené na větrné elektrárny. Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Příjem žádostí končí 1.2.2024, míra podpory až 80 %, podporovanou aktivitou je výstavba větrných elektráren. Způsobilými výdaji jsou dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, inženýrská činnost a projektová dokumentace.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/

pexels pawel fijalkowski 1253748

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »