Otevřené výzvy OP TAK

Zajímá vás, jaké výzvy jsou v OP TAK aktuálně otevřené?

Žádost o dotaci můžete podat v těchto výzvách:

Spolupráce – Klastry, příjem žádostí do 21.4.2023, zaměření aktivity – rozvoj inovačních klastrů

Technologické platformy, příjem žádostí do 14.4.2023, zaměření aktivity – rozvoj inovačních sítí – technologických platforem

Partnerství znalostního transferu, příjem žádostí do 28.4.2023, zaměření aktivity – transfer znalostí mezi podniky a výzkumnými organizacemi

Inovační vouchery, příjem žádostí do 1.2.2024, zaměření aktivity – sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv průmyslového vlastnictví

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny, příjem žádostí do 1.2.2024, zaměření aktivity – výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren a tepelných čerpadel

Inovační vouchery – ochrana právy průmyslového vlastnictví, příjem žádostí do 31.12.2023, zaměření aktivity – sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv průmyslového vlastnictví

Úspory energie, příjem žádostí do 30.11.2023, zaměření aktivity – snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Aplikace, příjem žádostí do 28.2.2023, zaměření aktivity – realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »