Rekultivace starých skládek

V rámci OPŽP je možné až do 18.11.2023 žádat o dotaci na rekultivaci starých skládek. Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Cílovým územím je celá Česká republika.

Mezi oprávněné žadatele patří obce, kraje, nadace, vysoké školy a jiná školská zařízení, státní podniky, obchodní společnosti a družsta, fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků a další.

Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Zdroj: https://opzp.cz/dotace/16-vyzva/

Další informace

Potenciál

V rámci harmonogramu výzev pro rok 2023 je plánována výzva potenciál. Dotace na pořízení strojů/zařízení a jiného investičního vybavení v rámci vnitropodnikového centra průmyslového výzkumu,

Více informací »

Inovace

Do 30.11.2022 je otevřen příjem žádostí výzvy Inovace z OP TAK. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení

Více informací »