Rekultivace starých skládek

V rámci OPŽP je možné až do 18.11.2023 žádat o dotaci na rekultivaci starých skládek. Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Cílovým územím je celá Česká republika.

Mezi oprávněné žadatele patří obce, kraje, nadace, vysoké školy a jiná školská zařízení, státní podniky, obchodní společnosti a družsta, fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků a další.

Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Zdroj: https://opzp.cz/dotace/16-vyzva/

Další informace