Úspory energie – Výzva I.

Zvažujete úspory energie ve své společnosti? Až do 30.11.2023 je otevřena výzva Úspory energie, jejímž cílem je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Míra podpory je až 65% z celkových způsobilých výdajů.

Podporu lze získat na:

– využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů

– modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu

– využití odpadní energie

– akumulaci všech forem energie

– efektivnější osvětlení

– snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)

– vegetační střechy

– modernizaci výrobních a technologických procesů

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/

pexels anete lusina 4792509

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »