Úspory energie – Výzva I.

Zvažujete úspory energie ve své společnosti? Až do 30.11.2023 je otevřena výzva Úspory energie, jejímž cílem je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Míra podpory je až 65% z celkových způsobilých výdajů.

Podporu lze získat na:

– využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů

– modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu

– využití odpadní energie

– akumulaci všech forem energie

– efektivnější osvětlení

– snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)

– vegetační střechy

– modernizaci výrobních a technologických procesů

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/

pexels anete lusina 4792509

Další informace

Marketing

Plánujete účast na výstavách či veletrzích v zahraničí? V 5/2023 je plánováno vyhlášení výzvy Marketing – výzva I. Mezi podporované aktivity patří pronájem plochy, stánku,

Více informací »

Nové výzvy z OP TAK

MPO v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vyhlásilo nové výzvy. Inovační vouchery – výzva II Cílem Výzvy je rozvoj komunikace

Více informací »