Výzvy OP TAK vyhlašované v březnu a dubnu

Na konci března budou vyhlášeny v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) dvě výzvy v celkové alokaci 580 milionů korun:


27.3.2023 Poradenství – výzva I.

Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím nákupu poradenských služeb.


30.3.2023 Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I.

Výzva je zaměřená na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím režimu de minimis.

Další dvě výzvy dle harmonogramu navazují bezprostředně v dubnu, zaměřené budou na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Spolupráce škol a firem – výzva I.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/vyzvy-op-tak-vyhlasovane-v-breznu-a-dubnu–273152/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »