Výzvy OP TAK vyhlašované v březnu a dubnu

Na konci března budou vyhlášeny v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) dvě výzvy v celkové alokaci 580 milionů korun:


27.3.2023 Poradenství – výzva I.

Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím nákupu poradenských služeb.


30.3.2023 Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I.

Výzva je zaměřená na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím režimu de minimis.

Další dvě výzvy dle harmonogramu navazují bezprostředně v dubnu, zaměřené budou na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Spolupráce škol a firem – výzva I.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/vyzvy-op-tak-vyhlasovane-v-breznu-a-dubnu–273152/

Další informace

DESIGN CREDITS

Agentura CzechTrade a Ministerstvo kultury zahájili společnou iniciativu Design Credits, která je součástí Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Cílem

Více informací »

Otevřené výzvy OP TAK

Zajímá vás, jaké výzvy jsou v OP TAK aktuálně otevřené? Žádost o dotaci můžete podat v těchto výzvách: Spolupráce – Klastry, příjem žádostí do 21.4.2023,

Více informací »