Aktuální dotační příležitosti

Přinášíme Vám aktuální možnosti dotací

V současné době je možné podávat žádosti do dotačních výzev jako je Zelená úsporám a VaV – Trend.

Zelená úsporám

příjem žádostí do této výzvy je stanoven do 31. 12. 2021. Dotace bude poskytována na:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.

 • Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu a podlahy.
 • Podpora dílčích i komplexních opatření.

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

 • Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

C. Efektivní využití zdrojů energie.

 • Dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE.
 • Na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem.
 • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.
 • Na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

  Více informací zde

VaV – TREND – TAČR

Příjem žádostí do této výzvy probíhá od 15. 5. – 11. 7. 2019. Jedná se o nástupce programu EPSILON, pro oprávněné žadatele = malé a střední podniky. Dotaci lze využít na realizaci aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje se zaměřením na nějakou z podporovaných oblastí – pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence, zabezpečení a konektivita.

Výrobní technologie:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie

Digitální technologie:

 • Mikro a nanoelektronika
 • Fotonika
 • Umělá inteligence

Kybernetické technologie:

 • Zabezpečení a konektivita
 • místo realizace je celé území ČR včetně hlavního města Prahy

  Více informací zde

Více dotačních příležitostí je plánováno k zahájení v září 2019 a budeme Vás o všem informovat.

 

GEU Consulting s. r. o.