News

Nové výzvy – září 2019

Vyhlášení výzev z programu Technologie X a Úspory energie Technologie Xhttps://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-x/  – příjem žádostí od 23. 9. 2019 do 16. 12. 2019. Dotace bude poskytnuta na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v