Spolupráce s firmou GEU Consulting, s.r.o., je na vysoké profesionální úrovni, jak z hlediska zpracování žádostí, ale také následně z hlediska servisu v průběhu schvalování a následné administrace, což je pro celkový úspěch velmi důležité. Tato spolupráce nám umožnila se plně věnovat části technické a technologické v rámci realizace projektů a přesto velmi efektivně plnit veškeré administrativní parametry.
S firmou GEU Consulting s.r.o. jsme zahájili spolupráci již velmi dávno, po zjištění, že čas který jsme museli věnovat přípravě žádostí o dotace, jejich administraci a dalším činnostem , se nám jednoduše nevyplatí. Nebylo toto pro nás jednoduše efektivní. Komplexnost služeb, sledování změn a nových výzev, rychlost komunikace a vstřícnost ke klientům jsou hlavní devizy, pro které svého rozhodnutí nelitujeme. Zbavili jsme se starosti s vyřizováním dotací a máme vždy k dispozici aktuální informace o nových dotačních příležitostech. Navíc úspěšnost našich žádostí je téměř 100%.
Spolupráce s firmou GEU Consulting, s.r.o., je na vysoké profesionální úrovni, jak z hlediska zpracování žádostí, ale také následně z hlediska servisu v průběhu schvalování a následné administrace, což je pro celkový úspěch velmi důležité. Tato spolupráce nám umožnila se plně věnovat části technické a technologické v rámci realizace projektů a přesto velmi efektivně plnit veškeré administrativní parametry.