Dotace

Nové výzvy z OP TAK

MPO v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vyhlásilo nové výzvy. Inovační vouchery – výzva II Cílem Výzvy je rozvoj komunikace

Více informací »

Aplikace – V1

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Příjem žádostí:

Více informací »

Inovace – V1

Příjem žádostí: 1.9.2022 – 30.11.2022 Systém sběru žádostí: kolový Výše podpory: min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč Míra podpory: 20 – 60 %

Více informací »

Úspory energie – V1

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov. Příjem

Více informací »

I. výzva Virtuální podnik NPO

Cílem této Výzvy je nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího

Více informací »

I. výzva Digitální podnik NPO

V rámci výzvy je možné realizovat nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření

Více informací »
Žádné další příspěvky