Nové výzvy – září 2019

Vyhlášení výzev z programu Technologie X a Úspory energie

Technologie Xhttps://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-x/  
 příjem žádostí od 23. 9. 2019 do 16. 12. 2019. Dotace bude poskytnuta na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v digitálním prostředí.  Je možné dotovat:– pořízení dlouhodobého majetku – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů a dále výdaje na pořízení HW vybavení a lokálních sítí, včetně SW- dlouhodobý nehmotný majetek – pořízení patentů a licencí, které jsou nezbytné k řádnému provozu strojů a zařízení a SW – např. CAD/CAM systémy, specifický SW pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM , licence k využívání patentu, užitného vzoru nebo know-how. Míra podpory je: – max. 45% u malých podniků- max. 35% u středních podniků.  Dotace je poskytována:– minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.  Podpořeny budou projekty, které:– mají stanovenou strategii rozvoje v digitální oblasti  a to pořízením nových technologických zařízení a vybavení – MUSÍ být propojeno se stávajícím nebo nově pořizovaným IS (ERP, nebo MES, MIS) + napojení na další implementované moduly, podporující většinu podnikových činností – plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika – jako ERP nelze akceptovat jednoduché účetní systémy (jako jsou např. Money S3, eFaktura, iDoklad, ABRA, Pohoda, Duel, Stereo, Vario, Keloc, MRP)- pokud ERP není – je žadatel povinen v rámci realizace pořídit a implementovat IS Důležité prvky projektu vzhledem k hodnotícím kritériím:– datová integrace – plánování a řízení výroby- datová integrace – sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů- digitální dvojče, rozšířená realita, virtuální realita – vývoj a konstrukce výrobku- aditivní výroba a 3D tisk – IoT (Internet věcí) – výrobek IoT a identifikace mezi prvky systému- IoT – prediktivní údržba- robotizace výrobních procesů a toků materiálů- systémy využívající BigData- AI – umělá inteligence- kybernetická bezpečnost Žadatel musí mít ke dni podání žádosti, podle zákona 563/1991 Sb. uveřejněné účetní závěrky za dvě poslední uzavřené účetní období v Obchodním rejstříku.   Úspory energie – výzva V https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/  příjem žádostí od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020 – podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru  Zahrnuje aktivity, jako je: – modernizace a rekonstrukce elektrických rozvodů, plynu a tepla v budovách energetických hospodářstvích výrobních závodů- zavádění a modernizace systémů měření a regulace – opatření HW a sítě včetně SW souvisejícího se zavedením systému managementu hospodaření- modernizace, rekonstrukce stávajícího zařízení na výrobu energie- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů – např. výměna zastaralého osvětlení za efektivní LED osvětlení- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov – zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky- využití odpadní energie ve výrobních procesech- snižování energetické náročnosti – instalace OZE pro potřebu podniku – využití biomasy, solární systém, tepelná čerpadla- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické tepelné energie nebo chladu pro podnik- instalace akumulace elektrické energie  Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR. Podpora na zpracování energetického posudku, zpracování projektové dokumentace před podáním žádosti a na zpracování výběrového řízení zpracované před podáním a po podání žádosti je podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 na podporu de minimis – povinnost doložit čestné prohlášení de minimis + včetně de minimis.   Žadatel musí mít ke dni podání žádosti, podle zákona 563/1991 Sb. uveřejněné účetní závěrky za dvě poslední uzavřené účetní období v Obchodním rejstříku. V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.   GEU Consulting s. r. o. 

Další informace

Potenciál – výzva I

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Zahájení příjmu žádostí: 2.6.2023 Ukončení příjmu žádostí: 25.9.2023,

Více informací »

Energetická infrastruktura

Od 2.5.2023 bude spuštěn příjem žádostí výzvy Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM, vyhlášené MPO. Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných

Více informací »