Výzvy VII: Inovace VII + Aplikace VII

Dne 27. září 2019 byly MPO – ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejněny výzvy VII z programu Inovace a Aplikace. Jedná se o výzvy z operačního programu Inovace a konkurenceschopnost. 

Výzva VII – Program Inovace – Inovační projekt

Určena pro podniky, které přichází s novými nápady a zavádí do své výroby a následně i na trh inovativní výrobky, technologie nebo služby. 

Mezi podporované aktivity patří:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb = tzv. produktová inovace, 
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb = tzv. procesní inovace,
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby = tzv. organizační inovace,
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů = tzv. marketingová inovace.

Žadateli mohou být jak malé, střední, tak velké podniky a to i podniky, které jsou ze 100% vlastněni veřejným sektorem.

Dotace je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč.

Mezi způsobilé výdaje projektu patří:

 • projektová dokumentace včetně inženýrských činností, 
 • stavby, 
 • technologie, 
 • software a data, 
 • práva k užívání duševního vlastnictví, 
 • certifikace produktů, 
 • marketingová inovace. 

Termín: 15. 10. 2019 – 15. 1. 2020.

Výzva VII – program Aplikace

Cílem programu je získání nových znalostí, které podnik potřebuje pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb, které bude realizovat prostřednictvím projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Mezi způsobilé výdaje projektu patří:

 • osobní náklady, 
 • náklady na stroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů DHM v rozsahu, v jakém budou využívány pro účely projektu, 
 • náklady na smluvní výzkum, 
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu, 
 • náklady na poradenské služby VaV, 
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. 

Výše podpory na jeden projekt:

 • dotace je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše:

a) 40 mil. pro projekty, které jsou realizované bez účinné spolupráce,

b) 80 mil. Kč pro projekty, které jsou realizované v rámci účinné spolupráce. 

 • Podíl aktivit podnikatelských subjektů na způsobilých výdajích projektu, musí být minimálně 50%.
 • Maximální výše podpory za celý projekt je limitován na 70%.

Termín: 16. 10. 2019 – 15. 1. 2020.

Pokud ještě váháte, zda se do projektů zapojit, využijte možnosti konzultace Vašich projektových záměrů s našimi odborníky a následné získání finanční podpory z EU. V případě jakýchkoliv dotazů, nebo specifikací jednotlivých výzev​ nás neváhejte kontaktovat

Další informace

Potenciál – výzva I

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Zahájení příjmu žádostí: 2.6.2023 Ukončení příjmu žádostí: 25.9.2023,

Více informací »

Energetická infrastruktura

Od 2.5.2023 bude spuštěn příjem žádostí výzvy Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM, vyhlášené MPO. Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných

Více informací »