Operační programy 2014 - 2020

V programovém období 2014 – 2020 je na dotační projekty v rámci České republiky rozdělit cca 20,5 mld eur z Evropských strukturálních a investičních fondů.

V rámci operačních programů budou dotace zaměřeny na rozvoj:

 • podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, 
 • firemní energetické infrastruktury a technologie,
 • informační a komunikační technologie. 
 • Nadále pak budou podpořeny projekty inovace produktů a procesů, ICT projekty, vzdělávací projekty a to na území ČR. 

Operační programy, určené pro podnikatelské záměry, vědu, výzkum a inovace:

 • Průmysl a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK),
 • Životní prostředí (OPŽ),
 • Zaměstnanost (OPZ),
 • Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),
 • Doprava,
 • Praha – pól růstu,
 • Rybářství,
 • Program rozvoje venkova (PRV),
 • Integrovaný operační program (IROP),
 • Programy přeshraniční spolupráce,
 • Horizont 2020,
 • COSME 2020,
 • Interreg Central Europe 2020,
 • Technologická agentura České republiky (TAČR).

Aktuální otevřené / plánované výzvy

Aktuální přehled programů podpory je k dispozici, ve formátu Excel tabulky zde, nebo přímo na webových stránkách agentury API.

Kontakt

Husova 424, 261 01 Příbram VI