Identifikace výzkumného projektu v souladu se zákonem 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

Posouzení souladu projektových aktivit s metodickým pokynem D-288.

Vyčíslení projektových nákladů, vhodných pro odpočet na výzkum a vývoj.

Zpracování detailní projektové dokumentace, nutné pro uplatnění daňového odpočtu na VaV.

Služby
S čím vám můžeme pomoci?

V rámci přípravy projektů na odpočet výzkumu a vývoje nabízíme celou řadu služeb, které Vám ulehčí práci a sníží vaší administrativní zátěž.  

Zpracujeme komplexní projekt odpočtu na VaV dle metodického pokynu D-288 v návaznosti na judikáty a praxi. 

Kvalitu projektu garantujeme pojištěním odpovědnosti, dále v případě zamítnutí projektu Finančním úřadem, vracíme provizi a hradíme vyměřené penále. 

Nezatěžujeme klienta více než musíme, tj. od klienta požadujeme osobní nasazení cca 3 dny/rok (ověřená metodologie). 

Nepřiděláváme administrativní práci, pracujeme s podklady, které si účelově vyžádáme či které dohledáme z veřejných zdrojů. 

Nabízíme plný servis od A do Z, který zahrnuje: identifikaci projektu, identifikaci uplatitelných nákladů, zpracování finanční analýzy, kompletní zpracování projektů dle D-288.

Na vyžádání zajistíme zapojení do projektů VaV certifikovaného daňového poradce. 

Zajistíme znalecký posudek ocenitelné novosti a výzkumné nejistoty. 

Při kontrolách Finančního úřadu garantujeme naši plnou součinnost. 

Kontakt

Husova 424, 261 01 Příbram VI