Základní pojmy ve zkratce

Základní výzkum

Teoretické nebo experimentální práce.

Aplikovaný výzkum (průmyslový výzkum)

Poznatky pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj

Vývoj nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Inovace

Zavedení nových výrobků a služeb do praxe.

Výzkumná organizace (VO)

Organizace pro výzkum a šíření znalostí: subjekt zaměřený na výzkum, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle výzkum a vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností, vlastníci nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům.

VVI (v.v.i.)

= Veřejně výzkumná instituce.

Legislativní úprava

Zákon č. 586/1992 Sb.

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (§34, ods. 4)

Zákon č. 563/1991 Sb.

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb.

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 130/2002 Sb.

o podpoře VaV z veřejných zdrojů a o změně některých souvisejících zákonů

Pokyn Ministerstva financí D-288

v platném znění (změněno čj. 15/32213/2020 a čj. MF-11384/2014/15)

Judikatura NSS

Nejvyšší správní soud