Všechny služby na jednom místě

Silné stránky

Naší silnou stránkou a výhodou pro Vás je to, že nejsme pouze konzultační společnost, ale jsme současně i realizátor námi navrženého řešení. Jsme schopni jednotlivé projekty nejen připravit, ale rovněž i dovést do úspěšného konce. Máme dlouhodobé zkušenosti s přímými i nepřímými dotacemi. Jelikož na trhu působíme již 10 let, známe prostředí a přístup k dotacím jednotlivých státních úřadů. Jsme schopni v krátkém čase zaujmout odborné stanovisko a navrhnout tak řešení případný námitek či sporu. Reakce na legislativní změny jsou okamžité, neboť jsme schopni přijmout okamžitá rozhodnutí o změně metodiky, argumentace, komunikace apod.

Individuální přístup

Individuální přístup ke klientovi je způsob, kterým se odlišujeme od ostatních např. nadnárodních poradenských firem. Jsme schopni nabídnout obdobný přístup jako nabízí např. privátní bankéř svému klientovi. Reagujeme na dotaz či jiný podmět zpravidla obratem a v případě potřeby komunikujeme bez omezení pracovní doby, svátků či víkendů. Nechceme po žadateli o daňovou úsporu nic navíc, každému klientovi se věnujeme individuálně a nabízíme mu osobní přístup, klient si pouze vybírá z navržených variant a předává nám svou vizi a požadavky.

Garance naší práce

Dáváme garanci na naší práci tím, že v případě zamítnutí odpočtu vracíme provizi a hradíme klientovi vzniklou škodu ve výši penále od FÚ. S většinou našich klientů spolupracujeme dlouhodobě a věříme, že i s Vámi budeme moci spolupracovat.