Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí!

Monitorujeme z následujících zdrojů

 • Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS)
 • Komunitární
 • programy EU
 • Program rozvoje venkova
 • Finanční mechanismy EHP
 • Národní programy ČR
 • Výzvy místních akčních skupin (MAS)
 • Krajské programy
 • Municipální programy
 • Nadace a nadační fondy
 • Ostatní

Pomáháme subjektům ze sektorů:

 • Podnikatelský
 • Veřejný
 • Neziskový


Možné způsoby financování vašich projektů

 • Nevratná dotace / grant
 • Zvýhodněný úvěr
 • Záruka / garance
 • Ostatní mechanismy