Náš příběh​

Naším hlavním cílem je efektivní pomoc s řízením projektů zahrnující kompletní servis tj. zmapování a zajištění financování investičních i neinvestičních záměrů, výběrové řízení na dodavatele, koordinace a řízení projektu vč. reportingu, krizové řízení, apod. Díky komplexním a profesionálním službám společnosti GEU Consulting, s.r.o. je řada klientů schopna zrealizovat své záměry efektivně a zajistit si tak svůj dlouhodobý a trvale udržitelný růst.

Poradenská firma GEU Consulting, s.r.o. v současnosti patří mezi specializované malé firmy s úzkou orientací na zákazníka. Na českém trhu působí již více jak 10 let a za tu dobu pomohla zrealizovat stovky projektových záměrů.

Díky každodenní komunikaci s našimi klienty, právníky, státní správou jsme schopni rychle reagovat na neustálé změny, které v oblasti řízení projektů často nastávají. Pravidelně se účastníme tematicky zaměřených legislativních školení a to zejména s důrazem na aktuální možnosti daňových úlev na VaV, dotačních možností, výběrových řízení pro státní správu apod.

Naše společnost zaměstnává řadu odborníků, expertů a proškolených pracovníků, kteří jsou vybírání na základě jejich silných stránek v návaznosti na jejich zkušenosti. Proto jsme schopni zrealizovat mnoho tematických celků v požadované kvalitě při zachování přijatelné ceny.

Poradenská kancelář GEU Consulting je pro Vás dlouhodobým stabilním partnerem, který Vám pomůže nejen z velké části spolufinancovat vaše projekty z veřejných zdrojů, ale navíc vám projekty pomůže kompletně řídit a podpořit tak úspěšné naplnění cíle. Neváhejte a kontaktuje nás. Sídlíme v administrativní budově Vápenopískové cihelny v Příbrami a dostanete se k nám po silnici č. 18 viz mapa v sekci kontakty.

geu.cz

Poradenská společnost GEU Consulting, s.r.o. je od roku 2008 členem Okresní hospodářské komory V Příbrami a od r. 2015. se stala členem Unie malých a středních podniků ČR – SME UNION Czech Republic. Dále firma nabízí možnost spolufinancování projektových záměru bankovním úvěrem MONETA Money Bank, a.s. se kterou má uzavřenou smlouvu o spolupráci.