Prvky novosti a prvky technické nejistoty v projektech VaV

Co je to výzkum a vývoj?

Evropský pohled na projekty vědy, výzkumu a vývoje

„Projekt vědy, výzkumu a vývoje se skládá ze systematické kreativní práce za účelem zvýšit objem znalostí s cílem jejich využití při vynalézání nových aplikací“

Česká verze pohledu na projekty vědy, výzkumu a vývoje

Zákon č. 130/2002 Sb. definuje

 • Výzkum – kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků.
 • Aplikovaný výzkum – kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi; ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k
  podnikání podle zvláštního právního předpisu, se označuje jako průmyslový výzkum.
 • Vývoj – kterým je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo vylepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových nebo vylepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

Ocenitelný prvek novosti

Pokyn MF D-288 definuje základní kritéria pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních činností

Proto, abyste mohli uvažovat o předložení projektové dokumentace za účelem odpočtu základu daně na VaV, je nutné nastavit následující parametry:

 • ocenitelný prvek novosti
 • vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

Co je ocenitelný prvek novosti ?

Ocenitelný prvek novosti musí reprezentovat vznik nové vlastnosti / funkce / výrobku, kterou daný projekt přináší ve srovnání s aktuálním stavem techniky nebo původní verzí produktu nebo procesu. Výklad novosti (inovace) není explicitně ukotven, proto je možné ho vykládat široce. Jedná se o novost (inovaci) jakéhokoliv typ (procesní, produktová, marketingová, organizační) pro firmu. Není třeba porovnání v rámci regionu, státu, EU, světa apod. 

Jak to prokázat ?

 • podrobným popisem
 • publikační činností
 • prezentací na konferencích
 • porovnáním s produktem / procesem před projektem a po projektu
 • znaleckým posudkem

Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

Z popisu projektu (projektové dokumentace) musí být zřejmé, že žadatel (poplatník) nemá nastaveny procesy a opatření pro zajištění úspěšného dosažení cíle. Je vhodné popsat variantní úlohy k dosažení cíle s explicitně vyjádřenou možností neúspěchu. Většina skutečných inovačních projektů končí neúspěchem! V rámci přímých dotací byla patrná snaha žadatelů i poskytovatelů dotací, realizovat pouze takové inovační projekty, které splní cíl v daném čase, ovšem tento model neodráží realitu. Následující obrázky ilustrují vyjasnění nejistoty.