Monitoring dotací

Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí!

Monitorujeme z následujících zdrojů

 • Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS)
 • Komunitární
 • programy EU
 • Program rozvoje venkova
 • Finanční mechanismy EHP
 • Národní programy ČR
 • Výzvy místních akčních skupin (MAS)
 • Krajské programy
 • Municipální programy
 • Nadace a nadační fondy
 • Ostatní

Pomáháme subjektům ze sektorů:

 • Podnikatelský
 • Veřejný
 • Neziskový

Možné způsoby financování vašich projektů

 • Nevratná dotace / grant
 • Zvýhodněný úvěr
 • Záruka / garance
 • Ostatní mechanismy

Další služby

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Potřebujete vybrat kvalitního dodavatele pro realizaci Vaši zakázky, nebo máte povinnost vyhlásit výběrové řízení? Využijte možnosti bezplatné konzultace s našimi odborníky ještě dnes a my provedeme

Více informací »
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracujeme projektovou žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU a dalších fondů v rámci kohezní politiky EU. Zaměřujeme se na: Operační program Technologie a

Více informací »