Dotační období 2021 – 2027

Dotační období 2021 - 2027

Schválený návrh z začátku roku 2019 počítá s osmi operačními programy v současné době ještě probíhají diskuze na detailnější rozpracování podporovaných oblastí a to včetně přesného rozdělení prostředků. 

Pro Českou republiku je na období let 2021 – 2027 k dispozici 20,1 mld eur. Schválený návrh zatím počítá s šesti tématickými operačními programy, operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery. 

Přehled operačních programů pro období 2021 – 2027:

  • Konkurenceschopnost – řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doprava – řídící orgán: Ministerstvo dopravy
  • Životní prostředí – řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
  • Výzkum a vzdělávání – řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Lidské zdroje – řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Integrovaný regionální operační program – řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Technická pomoc a kvalita správy – řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Přeshraniční spolupráce

Prozatím se jedná o předběžné názvy operačních programů, které jsou předmětem dalšího projednávání. Současně bude ještě samostatně předložen návrh programu pro oblast rybářství a také program rozvoje venkova. 

Adresa

Husova 424
261 01 Příbram VI

E-mail

info@geu.cz

pro spojení s majitelem
lukas.vohanka@geu.cz

Telefon

+420 606 717 528
+420 777 670 525

pracovní doba
8:00 – 18:00

Datová schránka

ID: hmg8ahu