Naše služby

Identifikace výzkumného projektu v souladu se zákonem 586/1992 Sb. o dani z příjmu

Posouzení souladu projektových aktivit s metodickým pokynem D-288

Vyčíslení projektových nákladů, vhodných pro odpočet na VaV

Zpracování detailní projektové dokumentace, nutné pro uplatnění daňového odpočtu na VaV

S čím vám můžeme pomoci?

  • Zpracujeme komplexní projekt odpočtu na VaV dle metodického pokynu D-288 v návaznosti na judikáty a praxi.
  • Kvalitu projektu garantujeme pojištěním odpovědnosti, dále v případě zamítnutí projektu Finančním úřadem vracíme provizi a hradíme vyměřené penále. 
  • Nezatěžujeme klienta více než musíme tj. od klienta požadujeme osobní nasazení cca 3 dny/rok (ověřená metodologie).
  • Nepřiděláváme administrativní práci, pracujeme s podklady, které si účelově vyžádáme či které dohledáme z veřejných zdrojů.
  • Nabízíme plný servis od A až do Z, který zahrnuje: identifikaci projektu, identifikaci uplatnitelných nákladů, zpracování finanční analýzy, kompletní zpracování projektů dle D-288 (legislativní požadavek), zpracování technické zprávy, zajištění součinnosti při obhájení projektu před FÚ, poskytnutí záruky.
  • Na vyžádání zajistíme zapojení VaV certifikovaného daňového poradce.
  • Zajistíme znalecký posudek ocenitelné novosti a výzkumné nejistoty. 
  • Garantujeme naši součinnost při kontrole z FÚ.
Adresa

Husova 424
261 01 Příbram VI

E-mail

info@geu.cz

pro spojení s majitelem
lukas.vohanka@geu.cz

Telefon

+420 606 717 528
+420 777 670 525

pracovní doba
8:00 – 18:00

Datová schránka

ID: hmg8ahu