Výběrové řízení veřejné zakázky

Poskytované služby v rámci výběrového řízení:

  • Určení dle jakých pravidel a kodexů bude zakázka vyhlašována a zda je třeba výběrové řízení realizovat.
  • Prvotní příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky vč. návrhu hodnotících kritérií a kvalifikačních předpokladů.
  • Příprava příloh (návrh smlouvy o dílo, čestné prohlášení apod.).
  • Kontrola technických příloh (dodává zadavatel např. projektovou dokumentaci, výkaz výměr apod.).
  • Doporučení a poradenství se zveřejněním veřejné zakázky (vložní na profil zadavatele, věstník veřejných zakázek, obchodní věstník apod.)
  • Příprava vyhodnocovacích formulářů pro výběrové řízení.
  • Koordinace při hodnocení nabídek veřejné zakázky.

Dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací a ostatních subjektů, které přesáhnou určitý finanční objem nebo které realizují projekty financované z více jak 50% z veřejných zdrojů. Jedná se o formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky.

V případě, kdy žadatel získá dotaci na projekt je povinen se řídit buď pravidly pro výběr dodavatele příslušného grantu či zákonem 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Základní otázka zní, zda se na žadatele v rámci vyhlašované zakázky vztahuje zákon či nikoli.Dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací a ostatních subjektů, které přesáhnou určitý finanční objem nebo které realizují projekty financované z více jak 50% z veřejných zdrojů. Jedná se o formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky.