Dotační poradenství

Zpracujeme projektovou žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU a dalších fondů v rámci kohezní politiky EU.

Zaměřujeme se na:

  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (řídící orgán MPO) → 81,5 mld. K
  • Integrovaný regionální operační program (Řídící orgán MMR) → 125,2 mld. Kč
  • OP Jan Amos Komenský (řídící orgán MŠMT) → 66,3 mld. K
  • Národní plán obnovy (synergie s Modernizačním fondem)

Hlavní prioritou pro aktuální programové období je podpora Inovací, rozvoj digitalizace a internetu, podpora MSP, oběhové hospodářství, čistá městská mobilita, úspory energie a OZE, efektivnější mobilita, rozšíření strategických dopravních sítí, odklon od uhlí, vzdělávání, sociální začleňování aj.

Další služby

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Potřebujete vybrat kvalitního dodavatele pro realizaci Vaši zakázky, nebo máte povinnost vyhlásit výběrové řízení? Využijte možnosti bezplatné konzultace s našimi odborníky ještě dnes a my provedeme

Více informací »
Monitoring dotací

Monitoring dotací

Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí! Monitorujeme z následujících zdrojů Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS) Komunitární programy EU Program rozvoje venkova Finanční

Více informací »