Výběrové řízení veřejné zakázky

Rozcestník

Zadávání podle zákona

Výběr dodavatele (OPPIK)

Naše služby

Často kladené otázky

.

Veřejná zakázka

Veřejnou zakázkou se rozumí nákup zboží, práce, objednání díla nebo služby veřejným subjektem (stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené) nebo případně subjektem, který hospodaří s penězi nebo jinými statky, které pochází z veřejných finančních zdrojů. 

Realizace veřejných zakázek probíhá na základně sjednané smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo i více dodavateli. Jedna ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Podle zákona musí být veřejná zakázka realizována na základě uzavřené písemné smlouvy. 

.