DESIGN CREDITS

Agentura CzechTrade a Ministerstvo kultury zahájili společnou iniciativu Design Credits, která je součástí Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

Cílem iniciativy Design Credits je motivovat a podporovat vzájemnou spolupráci designérů registrovaných v Adresáři designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací.

Administraci a vyhodnocování žádostí o dotaci provádí Design Centrum CzechTrade. Podpora z Design Credits je určena pro malé a střední podniky působící v různých odvětvích průmyslové nebo řemeslné výroby.

Příjem žádostí je otevřen do 31.7.2023, žadatelem mohou být malé a střední podniky. Jeden design credit může pokrýt max. 85 % z celkové výše odměny designéra za vytvořené autorské dílo, min. výše podpory může být 50 tis. Kč bez DPH, max. výše podpory je 200 tis. Kč bez DPH.

Podrobné informace k výzvě a procesu podání žádosti žadatelé naleznou na stránkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/design-credits nebo na stránkách agentury CzechTrade https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/design-credits

design i

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »