Zahájení příjmů žádostí o podporu výzev Proof of Concept a Spolupráce -Klastry

Dne 24.4.2024 bude zahájen příjem žádostí o podporu výzvy Proof of Concept.

Výzva je určena malým a středním podnikům a výzkumným organizacím.

Cílem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií.

Míra podpory až 70% pro podniky, 85 % pro výzkumné organizace.

Výzvu najdete zde: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/proof-of-concept-optak/proof-of-concept-vyzva-ii/

Dne 25.4.2024 pak bude zahájen příjem žádostí o podporu výzvy Spolupráce – Klastry.

Žádat mohou malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace.

Cílem výzvy je rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Míra podpory až 70%.

Text výzvy: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-optak/spoluprace-klastry-vyzva-ii/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »