Ekologická likvidace autovraků

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných surovin z autovraků připraveno 50 milionů korun. Příspěvky se vztahují na vozidla odevzdaná v letošním roce.

Aktuální výzva navazuje na dotační podporu pro zpracovatele starých aut z předchozích let. Cílem je podpořit ekologické zpracování autovraků, jejich další materiálové a energetické využití a vrátit tak do oběhu znovu získané suroviny jako sklo, plast, textilie, pneumatiky a další.

O peníze na ekologickou likvidaci mohou žádat právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle odpovídajících zákonů. V případě řádného odevzdání vybraných komodit získají podporu 200 korun za zpracované vozidlo s ukončenou životností. K dotaci navíc obdrží dotační bonus podle typu materiálu (u pneumatik, plastů a textilií ve výši 250 Kč, u skla 150 Kč), pokud bude komodita odevzdaná k materiálovému využití na výrobu produktu, který přestane být odpadem..

„Výzvu vypisujeme pro autovraky odevzdané v roce 2024. Zpracovatelé budou podávat stejně jako v předchozích výzvách žádosti vždy ex-post od ledna do konce března 2025,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o poskytnutí podpory bude Fond přijímat od 6. ledna 2025 do 31. března 2025. Výzva je vyhlášena v Národním programu Životní prostředí a financována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Alokace prostředků pro výzvu je 50 mil. Kč.

Detail výzvy: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=133

Zdroj: https://www.sfzp.cz/ekologicky-zlikvidovane-vraky-aut-podpori-50milionova-dotace/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »