Digitální podnik – technologie 4.0

Do 15.2.2024 je otevřena výzva Digitální podnik, Technologie 4.0, vyhlášená MPO v rámci OP TAK.

Podporu až do výše 60% ze způsobilých výdajů lze získat na pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/digitalni-podnik-technologie-4-0-vyzva-i/

Další informace