Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Příjem žádostí: 3.7.2023 – 29.3.2024

Systém sběru žádostí: průběžný

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): malé a střední podniky

Míra podpory: malý podnik 40% ze způsobilých výdajů, střední podnik 30% ze způsobilých výdajů

Výše podpory: minimálně 250 tis. Kč, max. 250 tis. EUR

Na co lze získat podporu:

 • Digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost
 • Školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekt může mít až 10 míst realizace.
 • Podporováno není pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu předmětu podnikání firmy žadatele (core business).
 • Projekt musí být jednoetapový.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období.
 • Každý žadatele (1 IČ) je v rámci Výzvy omezen na jednu aktivní žádost.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/digitalni-podnik-virtualni-podnik-vyzva-i/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »