Záruka Elektromobilita

Do 30.9.2025 je otevřena výzva Záruka Elektromobilita pro podání žádostí.

Záruční program ELEKTROMOBILITA pomáhá s obnovou a modernizací vozového parku všem firmám a podnikatelům, kteří plánují nakoupit vozidla na elektrický či vodíkový pohon a dobíjecí stanice. Jeho cílem je podpořit zvýšení podílu vozidel na alternativní paliva a výstavbu dobíjecích stanic.

Oprávněnými žadateli jsou podniky všech velikostí vč. živnostníků.

Způsobilé výdaje jsou výdaje na pořízení bezemisního vozidla s alternativním pohonem (bateriové a vodíkové elektrické vozidlo) a dobíjecí stanice.

Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou).

Zdroj: https://www.nrb.cz/produkt/elektromobilita/

Výzva: file:///C:/Users/U%C5%BEivatel/Downloads/Vyzva_final.pdf

Další informace

Ekologická likvidace autovraků

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných

Více informací »