Harmonogram výzev OP TAK 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024.

Mimo jiné zde najdeme například výzvy Aplikace, Inovace, Marketing, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Úspory energie, Digitální podnik, Vysokorychlostní internet.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/aktualizace-harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023-a-2024/

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »