Individuální spolupráce s designérem

Individuální spolupráce s designérem

V rámci programu DESIGN pro konkurenceschopnost (CzechTrade) je do 30.6.2022 otevřena 7. výzva Individuální spolupráce s designérem. Cílem programu je podpora vzájemné spolupráce designérů a podnikatelského sektoru v oblasti inovací, a to formou zvýhodněných služeb (analýza stavu designu příjemce podpory a konkurence, definování budoucích změn, rámcový harmonogram, finanční analýza nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe). Žadatelem může být malý a střední podnikatel, výše podpory 50%.

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/design

Další informace