Marketing – výzva I.

Uvažujete o účasti Vaší společnosti na zahraničních výstavách a veletrzích? Od 29.5.2023 je vyhlášena výzva Marketing.

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.

Příjem žádostí: 19.6.2023 – 30.10.2023

Míra podpory: 50 % z celkových způsobilých výdajů

Výše podpory: dotace je poskytována v min. výši 200 tis.Kč, max. do výše 2 450 tis. Kč

Příjemci podpory: malé a střední podniky (celá ČR mimo hl. m. Prahy)

Způsobilé výdaje:

– náklady na účast na výstavách/veletrzích

– doprava

– marketingové a propagační materiály

Specifika a omezení:

– projekt musí být jednoetapový

– v rámci jednoho projektu je podpořeno max. 5 účastí na výstavě / veletrhu

– Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost o podporu.

– Ve výzvě jsou uplatňovány zjednodušené metody vykazování (ZMV).

– Způsobilé výdaje (ZV) jsou stanoveny podle předem definovaného výpočtu na základě počtu účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí.

– Příjemce není povinen vykazovat ZV účetním dokladem a vést oddělené účetnictví.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/marketing-opak/marketing-vyzva-i/

Další informace

Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK (Operační program Technologie a konkurenceschopnost) pro rok 2024. Aktualizovaný harmonogram naleznete zde:https://www.agentura-api.org/cs/aktualizace-harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2024-2/

Více informací »

Aquatherm Praha 2024

V termínu 5.3.2024 – 8.3.2024 se koná již 25. ročník Mezinárodního veletrhu technických zařízení budov Aquatherm Praha 2024 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Více informací »