Nové úspory energie

MPO rozšiřuje podporu podnikatelů o zvýhodněné úvěry na zavedení energeticky úsporných opatření. Na „Nové úspory energie“ je připraveno 1,8 miliardy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Národní rozvojová banka (NRB) připravily pro všechny podnikatele, tj. MSP i velké firmy, pokračování podpory jejich projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti.  Nová výzva Úspory energie umožní realizaci projektů v rámci celé České republiky (mimo region hlavního města Prahy) a firmy od 27. dubna letošního roku mohou pro financování projektů, jenž jim přinesou úsporu na energiích, u NRB čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun a financovat jimi až 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry se poskytují  s pevnou úrokovou sazbu 1,99 % p. a. po celou dobu splácení, které může být až desetileté. Podnikatelé budou mít zároveň možnost si zdarma odložit splácení jistiny úvěru až o dva roky a poskytnutí úvěru a ani jeho předčasné splacení není zatíženo dalšími poplatky.

Velkou novinkou je možnost – kromě vlastního úvěru – získat i výkonnostní dotační složku až do výše  35 % způsobilých výdajů projektu v případě splnění plánovaných úspor. Další finanční příspěvek lze získat na pořízení energetického posudku až do výše 250 tisíc korun a využít i poradenství Elena, které poskytuje rovněž NRB.

Podnikatelé budou moci využít financování za výše uvedených podmínek pro realizaci projektů, které jim přinesou alespoň 10% úsporu na energiích, jako je například zateplení budov určených k podnikání, výměna oken, osvětlení, kotlů, využití odpadního tepla, nové rozvody elektřiny, plynu, tepla, zavedení systému měření a regulace energie, pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu, akumulace energie apod.

I. výzva tohoto FN poběží až do 30 listopadu 2026 a žádosti přijímají veškeré pobočky NRB.

Podrobné informace a formuláře jsou k dispozici na webových stránkách NRB: https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/nove-uspory-energie-optak/.

Další informace