Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – V1

Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.

Příjem žádostí: 6.9.2023 – 13.12.2024 (10:00 hod)

Podporované aktivity: Výstavba malých vodních elektráren. Modernizace malých vodních elektráren.

Oprávnění příjemci podpory: malé a střední podniky, velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Míra podpory: Malý podnik: 65 %; Střední podnik: 55 %; Velký podnik: 45 %

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • Technologická část stavby
  • Stavební část stavby
  • inženýrská činnost
  • projektová dokumentace (de minimis)

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2027.
  • Indikátor výzvy povinný k naplnění: Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů – za takové zvýšení se považuje, pokud se v rámci technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav provede alespoň výměna nebo generální opravy turbíny, generátoru, regulačních zařízení a výměna či instalace nového automatizovaného systému řízení.
  • Projekty, které mají charakter oprav a běžné údržby, nejsou přijatelné.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-male-vodni-elektrarny-vyzva-i/

Další informace

Ekologická likvidace autovraků

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných

Více informací »

Záruka Elektromobilita

Do 30.9.2025 je otevřena výzva Záruka Elektromobilita pro podání žádostí. Záruční program ELEKTROMOBILITA pomáhá s obnovou a modernizací vozového parku všem firmám a podnikatelům, kteří

Více informací »