Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem

MPO vyhlásilo výzvu v  v rámci Národního plánu obnovy, komponenty č. 1.4 Digitální ekonomika a společnosti, inovativní start-upy a nové technologie, subkomponenty – investice č. 8 Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem. 

Cílem této výzvy je podpora podnikavosti, podnikání a podpora úspěšného zakládání nových podniků v celé ČR prostřednictvím aktivit, které zajistí osvětu o podnikání, motivaci a podporu k zahájení podnikání, dále “osvětové akce”, které osloví studenty, začínající podnikatele a veřejnost. Součástí jsou i poradenské, konzultační a mentoringové služby zájemcům o podnikání a nově založeným podnikovým iniciativám a začínajícím podnikům.

Podporovanými aktivitami jsou aktivity spojené s organizací a administrací osvětových akcí na podporu podnikavosti, podnikání a inovativních firem v České republice (hackathony, vzdělávací programy na SŠ I VŠ, podpora učitelů a ředitelů SŠ, soutěže, inovační kempy, podpora osvětové činnosti na školách apod.), viz příloha č. 05 Vymezení způsobilých výdajů. 

Podpora bude proplácena ve výši 100 % způsobilých výdajů, do maximální výše 20 mil. Kč na jeden projekt jednoho žadatele.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-iii–vyzvy-podpora-podnikavosti–podnikani-a-inovativnich-firem-subkomponenty—investice-c–8-v-ramci-komponenty-c–1-4-npo—279602/

Další informace