Přehled prodloužených výzev OP TAK

MPO se rozhodlo prodloužit lhůtu pro příjem žádostí u níže uvedených výzev:

1. Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví, výzva I.

Příjem žádostí prodloužen do 29.2.2029

Výzvu najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-_-ochrana-prav-prumysloveho-vlastnictvi-_-vyzva-i–op-tak–269289/

2. Inovační vouchery – výzva II

Příjem žádostí prodloužen do 31.5.2024

Výzva: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-_-vyzva-ii—272004/

3. Služby infrastruktury – výzva I.

Příjem žádostí byl prodloužen do 29.2.2024.

Výzva: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-_-vyzva-i–op-tak–275856/

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »