Vodní a vegetační krajinné prvky

V rámci OPŽP je možné podávat až do 26.4.2024 žádosti o podporu na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží) a vegetačních krajinných prvků.

Mezi příjemce podpory patří mimo jiné i fyzické osoby podnikající i nepodnikající, obchodní společnosti a družstva, nadace, příspěvkové organizace či vysoké školy, školy a školská zařízení.

Výzva je určena pro regiony: Středočeský kraj, Plzeňský a Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.

Alokace výzvy: 600 mil. Kč

Míra podpory: dle vybraných aktivit až 100 %

Zdroj: https://opzp.cz/dotace/47-vyzva/

Další informace

Harmonogram výzev OP TAK 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024. Mimo jiné zde najdeme například výzvy Aplikace, Inovace, Marketing, Potenciál, Partnerství znalostního

Více informací »

Spolupráce škol a firem

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních

Více informací »