Vodní a vegetační krajinné prvky

V rámci OPŽP je možné podávat až do 26.4.2024 žádosti o podporu na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží) a vegetačních krajinných prvků.

Mezi příjemce podpory patří mimo jiné i fyzické osoby podnikající i nepodnikající, obchodní společnosti a družstva, nadace, příspěvkové organizace či vysoké školy, školy a školská zařízení.

Výzva je určena pro regiony: Středočeský kraj, Plzeňský a Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.

Alokace výzvy: 600 mil. Kč

Míra podpory: dle vybraných aktivit až 100 %

Zdroj: https://opzp.cz/dotace/47-vyzva/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »