Výzkumné infrastruktury

V rámci OP JAK je otevřena výzva na podporu rozvoje infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur, tj. investic do jejich klíčového vybavení.

Dotaci lze čerpat na pořízení přístrojového a laboratorního vybavení, pořízení materiálu nezbytného pro zprovoznění nově pořizovaného přístrojového a laboratorního vybavení, stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah), atd.

Oprávněnými žadateli jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí,, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost a ostatní právnické osoby.

Výše podpory max. 100 % z celkových investičních výdajů

Příjem žádostí od 20.2.2023 do 25.8.2023

Zdroj: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_015-vyzkumne-infrastruktury-i/#dokumenty

Další informace

DESIGN CREDITS

Agentura CzechTrade a Ministerstvo kultury zahájili společnou iniciativu Design Credits, která je součástí Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Cílem

Více informací »

Otevřené výzvy OP TAK

Zajímá vás, jaké výzvy jsou v OP TAK aktuálně otevřené? Žádost o dotaci můžete podat v těchto výzvách: Spolupráce – Klastry, příjem žádostí do 21.4.2023,

Více informací »