Výzkumné infrastruktury

V rámci OP JAK je otevřena výzva na podporu rozvoje infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur, tj. investic do jejich klíčového vybavení.

Dotaci lze čerpat na pořízení přístrojového a laboratorního vybavení, pořízení materiálu nezbytného pro zprovoznění nově pořizovaného přístrojového a laboratorního vybavení, stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah), atd.

Oprávněnými žadateli jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí,, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost a ostatní právnické osoby.

Výše podpory max. 100 % z celkových investičních výdajů

Příjem žádostí od 20.2.2023 do 25.8.2023

Zdroj: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_015-vyzkumne-infrastruktury-i/#dokumenty

Další informace

Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK (Operační program Technologie a konkurenceschopnost) pro rok 2024. Aktualizovaný harmonogram naleznete zde:https://www.agentura-api.org/cs/aktualizace-harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2024-2/

Více informací »

Aquatherm Praha 2024

V termínu 5.3.2024 – 8.3.2024 se koná již 25. ročník Mezinárodního veletrhu technických zařízení budov Aquatherm Praha 2024 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Více informací »